Stationslift kapot, wat nu?

Mark Rijken een actief Rover-bestuurslid uit Limburg maakt voor zijn verplaatsing gebruik van een rolstoel en wanneer hij met de trein op reis gaat schakelt hij de regiotaxi en de assistentieverlening van de NS in om zijn reisdoel te bereiken.
Begin dit jaar wilde hij naar een vergadering van Rover in Geldermalsen. Tot Geldermalsen verliep de treinreis probleemloos. Op station Geldermalsen bleek de lift kapot te zijn en bij de lift stond geen telefoonnummer vermeld waar dit probleem gemeld kon worden.
Dus hij nam contact op met de NS-assistentieverlening die hem adviseerde door te reizen naar Utrecht en van Utrecht zou er taxivervoer geregeld worden naar Geldermalsen. Uiteindelijk kwam hij met ongeveer 3 uur vertraging in Geldermalsen aan. Helaas verliep de terugreis ook niet vlekkeloos.
Dit probleem werd opgepakt door Rover-landelijk. Op directieniveau werd overleg gepleegd met ProRail en NS. De uitkomst van het overleg was dat er een centraal telefoonnummer in het leven geroepen zou worden waar storingen gemeld kunnen worden en dat daarnaast ook de afhandelingstijd voor storingen verkort zou worden.
Op vrijdag 3 augustus werd door Mark Rijken en door Pier Eringa de president-directeur van ProRail de eerste sticker op de lift geplakt met het telefoonnummer dat gebeld kan worden in het geval van een defecte lift.
Dit is een mooi voorbeeld van hoe een klacht tot een klantvriendelijke oplossing heeft geleid. Afspraak is nu dat bij een storing aan de liftinstallatie het gemelde probleem binnen 4 uur opgelost gaat worden.

Stationslift kapot, wat nu?