Ov-poortjes Sittard dicht na carnaval

De gemeente Sittard-Geleen en de NS hebben in overleg besloten de ov-poortjes op station Sittard te sluiten. Dit gebeurt na carnaval. Het ROL volgt deze ontwikkelingen op de voet.

_59A4205orgsrgb300Sinds 2011 hebben de NS en de gemeente Sittard-Geleen regelmatig overlegd over de sluiting van de poortjes. De poortjes moeten ertoe bijdragen dat het aantal zwartrijders afneemt en stations en treinen veiliger worden. Voor de gemeente was het gebruiken van poortjes alleen bespreekbaar als er een voor alle partijen aanvaardbare oplossing werd gevonden. Door de poortjes wordt namelijk de vrije doorgang tussen het centrum en het Limbrichterveld en het kantorenpark belemmerd.

Versneld sluiten

In het najaar van 2015 gaf NS aan dat ze de poortjes versneld wilde sluiten. Reden hiervoor waren enkele ernstige geweldsincidenten en de druk van de landelijke politiek. De NS vroeg het college voor het eind van 2015 een besluit te nemen over ingebruikname. Voor het college was het duidelijk dat sluiting niet kon worden voorkomen. Omdat de door NS voorgestelde passagepas voor direct omwonenden en bedrijven een acceptabel alternatief vormen voor vrije doorgang, is het college akkoord gegaan met de definitieve sluiting van de poortjes medio februari. In deze afweging zijn reacties, vragen en signalen van inwoners en bedrijven die  de doorgang vaak gebruiken (opgehaald tijdens de informatiebijeenkomst op 25 november) meegenomen.

Voorwaarden aan NS

De gemeente heeft wel enkele voorwaarden gesteld aan de NS. Ze wacht nog op een reactie van de NS. Zo wil de gemeente dat de passagepas gratis blijft, dat een toekomstige wijziging van het instrumentarium (smartphone, bankpasjes en dergelijke ter vervanging van de ov-chipkaart) kosteloos gebeurt en dat hierbij dezelfde doorgang en toegankelijkheid wordt gegarandeerd. Daarnaast moeten passanten bij evenementen ongehinderd gebruik kunnen maken van de stationstunnel (voorgesteld is dat de poortjes op die momenten tijdelijk open blijven).

De communicatie rondom de sluiting van de poortjes en de verstrekking en beheer van de passagepas verzorgt de NS. Omwonenden en bedrijven ontvangen half januari per post informatie van de NS over de ingebruikname en het aanvragen van passagepassen. De gemeente Sittard-Geleen vervult hierin geen rol, net zo min als het ROL.

Ov-poortjes Sittard dicht na carnaval